Beyol
Meny

Affärssystem hos GC Solutions

GC Solutions är certifierad partner för affärssystemet Garp, affärssystemet utvecklas och förvaltas av Jeeves Information Systems AB

Garp är mycket kompetent och etablerat affärssystem, utvecklat för små och medelstora företag inom brancher så som konfektion, tillverkning, handel och butik.

Kontakta Mathias

Mathias är ansvarig hos oss för affärssystem. Har du frågor eller vill veta mer om Garp?

Kontakta Mathias Bohlin
0705 77 16 90
mathias.bohlin@gcsolutions.se

Garp affärssystem

Garp kom in i Jeevesfamiljen 2005. Redan då var Garp ett tryggt och säkert system som utvecklats under många år. Idag använder nästan 2 000 kunder inom de flesta branscher Garp. Tillsammans med våra kunder och återförsäljare har vi utvecklat Garp under nästan tre decennier till ett av Sveriges mest användarvänliga affärssystem med hög funktionalitet, korta startsträckor och med en nära supportorganisation. Partner runt om i landet säljer, installerar, utbildar och vidareutvecklar våra kunders Garplösningar. Detta ger en lokal tillgänglighet. Tillsammans ser vi till att du får den lösning och service du behöver för ett framgångsrikt företagande.

6 snabba om Garp

Heltäckande affärssystem
Garp är ett etablerat heltäckande standardiserat affärssystem med flera färdiga och integrerade verksamhetsflöden för olika affärsprocesser/branscher som ger dig ett direkt affärsstöd.

Enkelt att växa och förändra
Alla affärsflöden installeras och med hjälp av licensfil och du låser enkelt upp de funktioner du har behov av att använda.

Garp passar alla
Färdiga branschlösningar, t.ex. för företag inom konfektion, tillverkning, e-handel, ortopedverksamhet m.fl.

Integration
Många färdiga integrationer till andra system finns redan idag, t.ex integration mot Kontek, Logtrade, Auriga.

Ständig nyutveckling
Nyutveckling och förbättringar av funktioner sker kontinuerligt. Dessa kan du ta del av och uppdatera ditt system på under 30 minuter, oavsett egna anpassningar.

Nöjda kunder
År efter år visar vår kundundersökning att Garps 2000 kunder är mycket nöjda och vill fortsätta använda Garp. De kan ju inte ha fel.

Tillväxtkoncept för Garp

Syftet med vårt Tillväxtkoncept är att erbjuda dig med ett mindre företag ett flexibelt och funktionsrikt affärssystem, men med en investeringsnivå som är anpassad till ditt företags IT-budget. För att hålla investeringen på rätt nivå har vi tagit fram en Tillväxtpaketering av affärssystemet Garp. Denna paketering gör att du som kund kan utgå ifrån standardflöden och funktioner. Allt eftersom nya behov uppstår utökas dina flöden och funktioner i takt med att din verksamhet växer!

Tillväxtkonceptet innehåller bl.a:

• Enkelhet – Vår speciella paketering av Garp för mindre företag

• Kostnadseffektivt – Färdiga flöden att utgå ifrån.

• Funktioner – Garp är ett mycket funktionsrikt affärssystem.

• Flexibilitet – Möjlighet att anpassa där just Er verksamhet behöver.

• Trygghet – Kompetent partner & bollplank.

För att sammanfatta så erbjuder vårt Tillväxtkoncept ENKELHET med KOSTNADSEFFEKTIVA FLÖDEN och med en verktygslåda full av FUNKTIONALITET och FLEXIBILITET vilket ger dig som kund TRYGGHET.

Ett affärssystem du ALDRIG behöver byta ut!