Beyol
Meny

GC Solutions produkter

Våra egna produkter som vi på GC Solutions utvecklat för att kunna erbjuda dig trygga, enkla och helhetstäckande lösningar integrerade med Garp.

Garp XL-App

Garp XL-app är ett verktyg vi tagit fram för att du snabbt och enkelt skall kunna underhålla data i Garp med hjälp av Excel. Du kan göra urval och importera data från Garp till Excel, analysera och bearbeta datan i Excel, för att om så önskas, sedan exportera bearbetad data till Garp.

Garp XL-App innehåller samtliga fält från registren Artikel & texter, Kund och Leverantör. Produkten är skalbar och går att utöka med ytterligare register om så önskas.

Exempel på användningsområden för Garp XL-app:

• Nyupplägg av artiklar, kunder, leverantörer
• Massuppdatering av artiklar (t.ex. prisförändringar, kategorier, lagerplatser, texter etc.)
• Markera upp utgående artiklar
• Analysera försäljning, t.ex. försäljning innevarande år, föregående år, TB etc.
• Kopiera register mellan bolag, t.ex kopiera artikelregistret från ett företag till ett annat.
• Kontroller, felsökning, hitta mönster och avvikelser
• Analysera storlekar, färger m.m., vilka färger säljer bäst/sämst m.m.

Garp2SQL

GCS Garp2SQL ger dig som GARP-kund möjlighet att skapa ett datalager av dina Garpdata i en SQL databas. Med ett datalager i SQL öppnas oändliga möjligheter till snabba och precisa analyser av din verksamhet!

Garp2SQL pumpar över data från Garp till SQL databasen. Detta gör att du t.ex. fritt kan kombinera olika affärsdata från Garp för att kunna följa upp och analysera din verksamhet utifrån företagets nyckeltal och styrparametrar. Du kan också sammanställa data från Garp och andra externa sidosystem för att sedan göra motsvarande analyser av verksamheten. Garp2SQL används idag av flera Garpkunder med mycket gott resultat, b.la tillsammans med rapportverktyget Crystal Reports.

Kontakta Mathias

Mathias är ansvarig för våra produkter. Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter?

Kontakta Mathias Bohlin
0705 77 16 90
mathias.bohlin@gcsolutions.se
Tredjepartsprodukter

Tredjepartsprodukter GC Solutions ingår sammarbete med ett antal sammarbetspartners för att kunna erbjuda dig trygga, enkla och helhetstäckande lösningar integrerade med Garp.


Logtrade

Logtrade tillhandahåller programvaror och internetbaserade tjänster som blir ett effektivt hjälpmedel att producera transportdata, dokument och EDI samt för att överblicka och analysera transportdata i realtid.

Logtrade samarbetar med de största transportföretagen på marknaden och våra programvaror och internetbaserade tjänster är utvecklade för att ingå som en integrerad del i företagets affärssystem. De har mer än 6.000 kunder i 20 länder.

Mer om LogTrade


LevFlow Solutions

LevFlow Solutions är en lösning som hanterar hela flödet av leverantörsfakturor. Det är en komplett tjänst från ax till limpa där du inte behöver köpa scanner, workflowprogramvara eller databasserver.

Du byter helt enkelt fakturaadress till vår scanningcentral så hanterar vi alla dina leverantörsfakturor online så att man lätt och bekvämt kan attestera fakturor via antingen datorn eller mobilen.

Vår integration gör att fakturan slutligen hamnar i ditt affärssystem för betalning, och vi kan med säkerhet säga att vi kan minska de administrativa kostnaderna med minst 50%.

Mer om Levflow Solutions