Beyol
Meny

Garp XL-App

Garp XL-app är ett verktyg vi tagit fram för att du snabbt och enkelt skall kunna underhålla data i Garp med hjälp av Excel. Du kan göra urval och importera data från Garp till Excel, analysera och bearbeta datan i Excel, för att om så önskas, sedan exportera bearbetad data till Garp.

Garp XL-App innehåller samtliga fält från registren Artikel & texter, Kund och Leverantör. Produkten är skalbar och går att utöka med ytterligare register om så önskas.

Exempel på användningsområden för Garp XL-app:

• Nyupplägg av artiklar, kunder, leverantörer

• Massuppdatering av artiklar (t.ex. prisförändringar, kategorier, lagerplatser, texter etc.)

• Markera upp utgående artiklar

• Analysera försäljning, t.ex. försäljning innevarande år, föregående år, TB etc.

• Kopiera register mellan bolag, t.ex kopiera artikelregistret från ett företag till ett annat.

• Kontroller, felsökning, hitta mönster och avvikelser

• Analysera storlekar, färger m.m., vilka färger säljer bäst/sämst m.m.

Kontakta Mathias

Mathias är ansvarig för våra produkter. Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter?

Kontakta Mathias Bohlin

0705 77 16 90

mathias.bohlin@gcsolutions.se

Mer om Garp