top of page
TOP LANDING

Vi hjälper företag att
optimera verksamheten

Efter över 30 år som konsultbolag, med fokus på affärssystem, har vi kunskaper inom de flesta branscher såsom fashion, produktion, handel, förädling och E-handel.
Vi är GCS
Screen Shot 2021-04-08 at 9.28.48 PM.png

Vi är GC Solutions 

Kunniga och passionerade affärssystemskonsulter med lång erfarenhet 
Erfarna och passionerade affärssytemskonsulter som hjälper små och medelstora företag att, via våra affärssystem, optimera sin verksamhet. Konsultarbetet innefattar bland annat implementering, integrering och kundanpassning. Vi arbetar nära kunden och är djupt insatta i kundens process. Vi, GC Solutions, är en trygg och långsiktig samarbetspartner.

Vi träffar dagligen företagare, chefer och ytterst ansvariga på företag runt om i Skandinavien som tagit steget mot ett mer effektivt och optimalt fungerande bolag, bolag som vill utvecklas. Med hjälp av vår expertis kan ni framtidssäkra sin verksamhet och tillväxt.
Vad vi gör
11970_3.jpg

Vi skapar konkurrens- fördelar åt våra kunder

En ny kund för oss befinner sig ofta i ett läge där en förändring måste till. Kanske lägger personalen för mycket tid på onödiga saker, kanske på grund av en krånglig och ineffektiv logistik eller en rörig faktureringsadministration. Kunden inser att många områden kan effektiviseras men har ännu inte tagit det första steget mot förändring.

Det är här vi kommer in.

Vi skapar beslutsunderlag som ger företagsledningen de verktyg de behöver för att på ett tidigt stadie kunna agera snabbt och rätt.

 

Vi bidrar dessutom med förutsättningar för ett mer effektivt företagande, vilket ger konkurrensfördelar, ökad vinstmarginal och arbetsro. Detta i sin tur ger utrymme för utveckling, merförsäljning och innovation.

young-man-working-warehouse-with-boxes.jpg

Tre steg som förklarar processen

Ett optimeringsprojekt inleds allt som oftast genom en behovsbeskrivning och en förstudie.  Vi, GC solutions, tillsammans med kunden identifierar förbättringsområden i företaget för att därefter arbeta fram en uppdragsbeskrivning.

FRAME_SEPERATE_BOX1.2.png
Tre enkla steg
FRAME_SEPERATE_BOX2.png
FRAME_SEPERATE_BOX3.2.png
Beslutsstöd
4639954_4.png

Beslutsstöd.

- Vart du än är

Som kund hos oss på GC Solutions har ni möjligheten arr få ni tillgång till vårt

webbaserade informationsverktyg BABC.

Det innebär att ni som kund kan få rätt information oavsett var ni befinner er, utan krångliga inloggningar. I BABC väljer kunden data; Ekonomi, försäljning, produktion, inkommande leveranser, lagerstatus, orderstock etc. och får data presenterad på ett visuellt överskådligt och informativt sätt.

 

Detta innebär att våra kunder alltid har ett uppdaterat beslutsstöd och kan agera snabbt och rätt vid till exempel prognos-förändringar eller leveransjusteringar, oavsett tid på dygnet eller plats i världen.

Tillbaka från Projekt & Sälj
Screen Shot 2021-03-24 at 6.55.12 PM.png

- Se filmen med Pierre Bengtsson, CEO på MAFI Group och hör om hur han använder sig av våra system, varje dag!

"... Man får informationen när man vill ha den, det spelar ingen roll vilken tid det är på dygnet ..."

Kontakt; Hem
Screen Shot 2021-04-20 at 9.38.46 PM.png

Vill du veta mer om hur vi arbetar, eller funderar ni på hur ert system kan bli effektivare? Hör av er!

Tel: 0771 80 51 00

Kungsportsavenyn 21

411 36, Göteborg

bottom of page