Beyol
Meny
GC Solutions i Göteborg

Hantering av personuppgifter

Datasekretess och personlig integritet är mycket viktigt för GC Solutions och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Personuppgifter

Vi kan behöva spara och behandla personuppgifter om dig, ex. namn, telefonnummer, e-post, adress, bilder och uttalanden. Vi sparar personlig information i olika register beroende på vår relation. Våra olika register är baserade på om du är kund, leverantör, personal eller arbetssökande.

Ändamål med personuppgiftsbehandling

De personuppgifter vi sparar i något av våra register är för att kunna kommunicera med dig.

Vilka personuppgifter vi sparar

Vi sparar enbart den information du har delat med dig av till oss, och som är av intresse för att uppfylla våra åtaganden och/eller framtida kommunikation mellan GC Solutions och dig.

Rättslig grund

När vi sparar personuppgifter på dig som är kund eller leverantör stödjer vi oss mot att det är för intresseavvägning och kräver inte ditt samtycke för detta.
När du kan behöva dela med dig av mer information, t.ex. vid en arbetsansökan eller som referenskund på vår hemsida, behöver du lämna ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Du kan när som helst be oss att rensa dina uppgifter från vårt register. Om du inte ber oss om att radera dina personuppgifter så sparas det enligt följande:
• Så länge du, eller företaget du jobbar på, är kund eller leverantör till oss.
• Avslutas ni som kund eller leverantör kommer era personuppgifter raderas inom 2 år efter att detta registrerats i vårt system.
• Skickar du in arbetsansökan sparas denna i 2 år från det datum den mottogs av oss.

Vilka delar vi dina personuppgifter med

Enda gången vi aktivt delar dina personuppgifter till tredje part är om du har önskemål att ange dig som kontaktperson vid direktleverans från våra leverantörer och/eller samarbetspartners.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

GC Solutions AB, Kungsportsavenyn 21, 411 36 Göteborg
Tel: 0771 80 51 00
E-post: info@gcsolutions.se
Org. nr: 556630–3433.

Kontaktuppgifter Dataskyddsombud

Christer Nyström, christer.nystrom@gcsolutions.se

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt ovan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.