top of page

GC Solutions säljmodell

Nedan presenteras GC Solutions övergripande steg för en konstruktiv säljprocess. Våra sälj- & projektledare är med hela vägen.

Finger Pointing To Graph Documents
BLANK.png

Validering

Läs mer här

Validering av förfrågan.

 

Vilken kundkategori är det. Vem är kundansvarig. Vilken gruppering tillhör förfrågan i nästa steg. 

BLANK.png

Behovsmöte

Läs mer här

Behovsmöten

 

I de fall man behöver göra en förstudie för att få fram en projektbeskrivning så bestäms det. I annat fall så görs en kort beskrivning under behovsmötet, görs vid mindre ärenden.

businessman-analyzing-financial-fund-with-digital-augmented-reality.jpg
BLANK.png

Förstudie

Läs mer här

Förstudie

 

För att säkerställa projektdefinitionen genomför GCS alltid en förstudie. Utifrån förstudien så görs en projektbeskrivning som kunden måste godkänna, innan ett estimat tas fram.

Screen Shot 2021-04-08 at 9.28.48 PM.png
BLANK.png

Offert / Estimering

Läs mer här

Estimat

 

Utifrån projektbeskrivningen så görs en genomgång med resurserna. Utifrån denna genomgång görs ett estimat.

Handshake
BLANK.png

Beslut

Läs mer här

Beslut

 

Om kunden vill påbörja projektet utifrån produktbeskrivningen och estimatet så påbörjas GCS projektmodell.

GC Solutions Projektmodell

Nedan presenteras GCS övergripande steg för ett lyckat projekt. GC Solutions projektledare är tillgänglig och delaktig i varje fas.

Screen Shot 2021-04-20 at 9.38.19 PM.png
BLANK.png

Validering av förfrågan.

 

Vilken kundkategori är det. Vem är kundansvarig. Vilken gruppering tillhör förfrågan i nästa steg. 

Screen Shot 2021-04-20 at 9.39.51 PM.png
BLANK.png

Behovsmöten

 

I de fall man behöver göra en förstudie för att få fram en projektbeskrivning så bestäms det. I annat fall så görs en kort beskrivning under behovsmötet, görs vid mindre ärenden.

In a Meeting
BLANK.png

Förstudie

 

För att säkerställa projektdefinitionen genomför GCS alltid en förstudie. Utifrån förstudien så görs en projektbeskrivning som kunden måste godkänna, innan ett estimat tas fram.

4639954_4.png
BLANK.png

Estimat

 

Utifrån projektbeskrivningen så görs en genomgång med resurserna. Utifrån denna genomgång görs ett estimat.

BLANK.png

Startmöte
○ Projektplan

○ Tidsplan
○ Resurser
○ Estimat

Läs mer här

Startmöte

Vi hanterar vilka resurser som skall vara delaktiga i projektet och fastställer en definition och beskrivning av projektet. Tillsammans tar vi även fram en tids- och projektplan, samt dokumenterar.

BLANK.png

Förberedelser
○ Inloggningar
○ Setup
○ Accesser
○ Installationer
○ API:er

Läs mer här

Förberedelser

Under denna del av projektet tas underlag fram för bland annat API:er, filspecifikationer och schemaläggningar. Vi säkerställer även tillgång och access till driftsmiljöer.

BLANK.png

Produktion
○ Utveckling
○ Sprintar
○ Möten

Läs mer här

Produktion

Täta avstämningsmöten är viktigt så att man har en samsyn på att man är på rätt väg. Viktigt att få delgodkännande av parterna.

BLANK.png

Test
○ Validering av data          
○ Verifiering av Utveckling

Läs mer här

Test

I detta steg valideras data och produkt eller utveckling verifieras. Vid behov kompletterar eller justerar vi utifrån kundens önskemål och feedback.

Screen Shot 2021-04-20 at 9.37.31 PM.png
BLANK.png

Validering av förfrågan.

 

Vilken kundkategori är det. Vem är kundansvarig. Vilken gruppering tillhör förfrågan i nästa steg. 

businessman-analyzing-financial-fund-with-digital-augmented-reality (1).png
BLANK.png

Behovsmöten

 

I de fall man behöver göra en förstudie för att få fram en projektbeskrivning så bestäms det. I annat fall så görs en kort beskrivning under behovsmötet, görs vid mindre ärenden.

Screen Shot 2021-04-20 at 9.32.38 PM.png

Förstudie

 

För att säkerställa projektdefinitionen genomför GCS alltid en förstudie. Utifrån förstudien så görs en projektbeskrivning som kunden måste godkänna, innan ett estimat tas fram.

BLANK.png

Utbildning
○ Dokumentation
○ Implementation


 

Läs mer här

Utbildning

Kunden utbildas så att lösningen handhas på ett riktigt sätt. Rutiner och processer dokumenteras.

BLANK.png

Drift
○ Justeringar
○ HelpDesk
○ Tilläggssupport

Läs mer här

Drift

Vi går tillsammans i skarp drift av produkt, applikation eller lösning. Från GCS sida avslutas projektet och vår förvaltning och support tar vid.

BLANK.png

Avslut
○ Kommande tillägg
○ Kommande projekt
○ Uppföljningsmöte
○Leveransgodkännande

Läs mer här

Avslut

Kunden godkänner att projektet är avslutat. Kommande projekt startas upp.

Tillbaka till huvudsidan

bottom of page