top of page
TOP LANDING
Screen Shot 2021-03-24 at 6.54.44 PM.png

Tre steg som förklarar processen

Ett optimeringsprojekt inleds allt som oftast genom en behovsbeskrivning och en förstudie.  Vi, GC solutions, tillsammans med kunden identifierar förbättringsområden i företaget för att därefter arbeta fram en uppdragsbeskrivning.

Tre enkla steg
12025.jpg
FRAME_SEPERATE_BOX1.2.png

När ett företag identifierat ett förbättringsområde, problem eller möjlighet kan de med fördel diskutera detta med någon av oss från GC solutions. I de fall kunden inte kan sätta fingret på vad som felar eller vilka möjligheter som finns, kan någon av våra verksamhetskonsulter hjälpa till att ta fram en gemensam behovsbeskrivning. Vi påbörjar därefter en förstudie där vi går igenom verksamhetsflödet, förutsättningar och eventuella konsekvenser.

Screen Shot 2021-04-08 at 9.28.00 PM.png
FRAME_SEPERATE_BOX2.png

När vi, tillsammans med kund, identifierat problem, förbättringsområden och möjligheter återkopplar vi med en genomförandeplan som innefattar: tidsplan, estimat och verifiering. Nu bestäms också hur den gemensamma projektgruppen ska se ut. Presentationen fungerar som ett beslutsunderlag för företagets ledning och berörda parter.

young-man-working-warehouse-with-boxes.jpg
FRAME_SEPERATE_BOX3.2.png

Projektet påbörjas och i vissa fall sker delleveranser efter tester i speciella testmiljöer. Flöden och parametrar gås igenom och berörd personal utbildas i den nya applikationen löpande. Innan den skarpa driften, planeras övergången noga och alla delar av applikationens acceptans testas noga.

Dagen för implementationen brukar ofta vara en uppskattad händelse för hela bolaget!

Screen Shot 2021-04-20 at 9.38.46 PM.png

Vill du veta mer om hur vi arbetar, eller funderar ni på hur ert system kan bli effektivare? Hör av er!

Tel: 0771 80 51 00

Kungsportsavenyn 21

411 36, Göteborg

bottom of page